ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

HbA2 (στηλη)

Haemoglobin (Hb) A2 by Column

02509
2.13.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
HPLC
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
0/1w/0
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.5 - 3.5

HbF

Natal Haemoglobin (HbF)

02508
2.13.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
HPLC
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
0/1w/0
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 2

HbS -> Βλέπε Δρεπανώσεως Test (04013)

HDL -> Βλέπε Χοληστερόλη HDL (01150)

HE4 (Human Epididymis 4)

HE4 (Human Epididymis 4)

08420
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
4-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
8h/2d/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 35

HIV I/HIV II Ab - HIV Ag (p24)

HIV1/HIV2/HIV Ag (p24)

03233
2.04.2 HIV

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
3d/2w/1m
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

HLA-B27 (Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας B27)

08232
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
1
PCR
25
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
3d/0/0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μεταφορά και συντήρηση στους 25oC

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

HPL (Πλακουντιακό Γαλακτογόνο)

Human Placental Lactogen (HPL)

03324
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
RIA
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
0/0/2w
μg/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κύηση
Ενήλικάς
<0.5
10η-14η εβδομ
0.1 - 1.8
15η-18η εβδομ
0.5 - 2.4
19η-22η εβδομ
0.9 - 4.5
23η-26η εβδομ
1.4 - 6.5
27η-30η εβδομ
2.7 - 8.8
31η-34η εβδομ
3.0 - 10.6
35η-38η εβδομ
3.8 - 13.0
39η-42η εβδομ
4.0 - 11.2

HTLV I+II Ab (T Λεμφοτρόπων Ιών Ι+ΙΙ Ab)

Anti-Human T-Lymphotropic Virus (HTLV I+II)

03659
2.04.3 HTLV

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
15-25
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
3d/2w/1y
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

IA2 Ab (Φωσφατάση Τυροσίνης Ab)

ANTI-IA2

03473
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
2d/2w/3m
IU/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 4

ICA -> Βλέπε Νησιδιακών κυττάρων Παγκρέατος Ab (03551)

IGF-1 -> Βλέπε Σωματομεδίνη C (03340)

IGF-1 BP-3 -> Βλέπε Δεσμ. Πρωτ. Σωματ. C (03051)

Influenza A Ab IgG/IgM

Influenza A IgG/IgM Antibodies

03481
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/10

Influenza B Ab IgG/IgM

Influenza B IgG/IgM Antibodies

03482
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/10

Inhibin B

INHIBIN B

03017
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
0/2d/1m
ng/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρας
< 9 χρ.
< 161
10-13 χρ.
40 - 340
14-17 χρ.
70 - 300
Ενήλικας
< 305
Γυναίκα
< 9 χρ.
< 30
10-13 χρ.
< 92
14-17 χρ.
< 140
Ενήλικας
< 255
Εμμην.
< 30

LC-1 Ab (Liver Cytosol Type-1 Ab)

LC-1 (Cytosolic liver antigen type-1)

03086
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
2d/2w/1y
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 20

LDH -> Βλέπε Γαλακτική Αφυδρογονάση (01124)

LDL -> Βλέπε Χοληστερόλη LDL (01151)

LE TEST

LETEST

04277
1.11. ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Latex
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

LH -> Βλέπε Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (03331)

LKM-I Ab (Liver Kidey Microsomal Ab)

Anti-LKM

03089
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Lp(α) (Λιποπρωτείνη α)

Lipoprotein a (Lpa)

01157
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2w/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 30

LRP4 Ab

LRP4 Ab

08538
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2h/2w/1y
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

LTA (C804A)

08519
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

M2 Πυροσταφυλικη κινάση M2-PK

M2-PK

08046
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
10
ELISA
4-8oC
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
0/2d/2d
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 4

Malaria falciparum (rapid test)

08009
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
STAIN
15-25
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
1d/0/0

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Mayer Κοπράνων (Ανiχνευση αιμοσφαιρiνης στα κόπρανα)

MAYER in Stool

04912
2.12.2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
5
15-25
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2h/1d/

MCA (Βλεννομιμητικό Καρκινικό Αντιγόνο)

Colonic Membrame Antigen (MCA)

03407
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
8h/5d/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 11

Mono Test

MONOTEST

04278
1.11. ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Latex
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό