ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Αντιγόνο Von Willebrand-Ag

08040
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ.
1
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
3h/0/4w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

50 - 160

Αντιγόνο Γαλακτομανάννης Aspergillus

08072
4.04. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
EIA
4-8
ΣΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ
0/1w/1w

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 0.5

Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA A

08458
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA C

08460
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA Β

08459
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA-DP

08689
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA-DQ

08688
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ

Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA-DR

08461
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αντιδιουρητική Ορμόνη - (ADH)

ADH

08303
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
2
RIA
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2h/0/2m
pg/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 12

Αντιθρομβίνη ΙΙΙ

AntiThrombin II

04022
2.13.5. ΕΝΔΟAΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Χρωματομετρική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/8h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

75 - 125

Αντιμυλλέριος Ορμόνη

AMH

03004
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
0/2d/1m
ng/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρας
< 6 χρ.
4 - 160
7-16 χρ.
3 - 60
>= 17 χρ.
< 12.6
Γυναίκα
< 15 χρ.
< 8.9
>= 16 χρ.
0.8 - 14.8
Εμμην.
< 0.2
Γονιμότητα
Πολυ Χαμηλή
< 0.3
Χαμηλή
0.3 - 2.2
Ικανοποιητική
2.3 - 4.1
Άριστη
4.2 - 6.9

Αντιπατρικά Αντισώματα

08585
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφορα δείγματα
1
Κυτταρομετρία Ροής
25
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
8h//

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άντρας = 0,5 ml ορός και 5 ml ολικό αίμα EDTAΓυναίκα = 0,5 ml ορός

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Αντιπηκτικό Λύκου (LA)

Lupus Anticoagulant (LA)

03941
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/3m
Sec

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

31 - 44
('Οταν το LA Παθο/κό
τότε τρέχει το LA2.)

Αντιπυρηνικά Ab

ANA (anti-nuclear antibodies)

03209
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/3m

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Αντισ. Διαύλων Ασβεστίου (VGCC-P)(LEMS1)

08035
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
8h/2w/
nM

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 0.02

Αντισπερμικά Αντισώματα

Antibodies to sperms

03219
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Σπέρμα
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά : < 1/10

Αντίσταση στην Ενεργ. Πρωτείνη C (APC-R)

APC-Resistance

03477
2.13.5. ΕΝΔΟAΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/0/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.7 - 1.6

Αντιστρεπτολυσίνη-Ο

AntiStreptolysin (ASTO)

04274
1.11. ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2d/3m
IU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικας
<200
Παιδί προσχολικής ηλικίας
<100
Παιδί σχολικής ηλικίας
166 - 250

Απολιποπρωτείνη E

Apolipoprotein E

03075
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3d/1w/0
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2.5 - 6

Απολιποπρωτείνη Α1

Apolipoprotein A

03108
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/3d/2m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 0-1 χρ.
61-164
Άρρεν 1-12 χρ.
93-172
Άρρεν 12-60 χρ.
95-186
Άρρεν >60 χρ.
73-186
Θήλυ 0-1 χρ.
59-169
Θήλυ 1-12 χρ.
86-179
Θήλυ 12-60 χρ.
101-223
Θήλυ >60 χρ.
91-224

Απολιποπρωτεϊνη ΑΙΙ

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΙΙ

08050
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
4-8
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
8h/8d/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

26 - 51

Απολιποπρωτείνη Β

Apolipoprotein B

03109
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/3d/2m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 0-1χρ.
16 - 124
Άρρεν 1-12χρ.
48 - 125
Άρρεν 12 - 60χρ.
49 - 173
Άρρεν >60χρ.
54 - 163
Θήλυ 0 - 1χρ.
17 - 120
Θήλυ 1-12χρ.
51 - 126
Θήλυ 12 - 60χρ.
53 - 182
Θήλυ >60χρ.
64 - 182

Απτοσφαιρίνη Ορού

Hapttoglobulin

01110
1.09. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
1w/1w/2w
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 1 - 12 χρ.
3 - 270
Άρρεν 12 - 60 χρ
14 - 258
Άρρεν >60 χρ.
40 - 268
Θήλυ 1 - 12 χρ.
11 - 220
Θήλυ 12 - 60 χρ
35 - 250
Θήλυ >60 χρ.
63 - 273

Αρσενικό (As)

Arsenic

01966
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
2
AAS
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
1y/1y/1y
μg/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 15

Αρσενικό Ούρων

Arsenic in Urine

01004
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
AAS
15-25
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
1w/2w/1y
μg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 50

Ασβέστιο

Calcium Total

01551
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Arzenazo III
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/3w/8m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
8.4 - 10.2
0 - 10ημ.
7.6 - 10.4
10ημ. - 2χρ.
9.0 - 11.0
2 - 12χρ.
8.8 - 10.8
Νεoγνό (πρόωρο)
6.2 - 11.0

Ασβέστιο Ιονισμένο (Ca++)

Calcium Ionized

01552
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ιοντοεπιλεκτικό Ηλεκτρόδιο
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/0
mmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.07 - 1.27

Ασβέστιο Ούρων 24H

Calcium in Urine 24 hours

01602
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα 24h
1
Arzenazo III
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/4d/3w
mg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δίαιτα χαμηλή σε ασβέστιο
5 - 40
Δίαιτα χαμηλή με μέτρια
50 - 150
Μέση δίαιτα (800mg/ημ.)
100 - 300

Ασβέστιο προς Κρεατινίνη Ούρων

Calcium/Creatinine

01178
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
1
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/4d/3w
mg/gr Creat

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρας
20-240
Γυναίκα
20-300

Ασβέστιο προς Φώσφορο Ούρων 2H

Calcium to Phosphorus

01181
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα 2h
1
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2d/

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ούρα 24ώρου
0.125 - 0.16
Ούρα 2ώρου
0.60 - 0.72