ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

T3 -> Βλέπε Τριίωδοθυρονίνη (03341)

T4 -> Βλέπε Θυροξίνη (03342)

TBG -> Βλέπε Δεσμευτική Σφαιρίνη Θυροξίνης (03345)

TIBC (Σιδηροδεσμευτική ικανότητα)

Total Iron Binding Capacity (TIBC)

01132
1.09. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4d/1w/3m
μg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

250 - 450

TNFa (Παράγων Νέκρωσης των Όγκων α)

Tumor Necrosis Factor α(TNFα)

03102
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα ηπαρ. Na/Li
0.5
CLIA
-10
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
30min/0/1y
pg/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 8.1

tPA (Ενεργ. Ιστικού Πλασμινιγόνου)

tPA

03098
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
0.5
ELISA
-10
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
4h/4h/2m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.8 - 11.2

TPA (Καρκινικό Πολυπεπτιδικό Αντιγόνο Ιστών)

Tissue Polypeptide Antigen (TPA)

03413
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/4h/3m
U/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 75

TPS (Ιστικό Πολυπεπτίδιο)

Tissue Polypeptide Specific antigen (TPS)

03449
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
0/5w/1y
U/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 80

Treponema pallidum Ab (CMIA)

03236
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/7d/1m
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

Treponema pallidum Ab (ELISA)

03234
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1d/7d/1m
IV

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 0.9
Οριακό ? 0.9-1.1
(+) Θετικό ? 1.1

Treponema pallidum Ab IgG (FTA-ABS IgG)

TREP. PALLIDIUM IgG (FTA-ABS) Antibodies

04957
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1w/2w/1m

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1/10

Treponema pallidum Ab IgM (FTA-ABS IgM)

TREP. PALLIDIUM IgM (FTA-ABS) Antibodies

04946
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1w/2w/1m

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1/10

Treponema pallidum TPHA

TPHA

08956
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
2-8
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
1d/1w/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

TSH -> Βλέπε Θυρεοτρόπος Ορμόνη (03343)

TSI - Thyroid Stimulating Immunogl. (TRAB)

Anti-TSH receptors (TSI,TRAB)

03436
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΠΕΜΠΤΗ
2h/6d/3m
IU/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0