ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

N.S.E. (Ειδική Νευρωνική Ενολάση)

Neurone Spesific Enolase (NSE)

03409
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
0/1d/1y
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 18.3

NT-proBNP

NT-proBNP

03067
1.08. ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Πλάσμα EDTA
0.5
ECLIA
2-8
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
3d/6d/3m
pg/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Φυσιολογική
< 300
Ενδιάμεση
300-1800
Ένδειξη
> 1800

NTx ορού (N-Telopeptide CrossLinks)

N-Telopeptide Serum (NTX)

03036
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΠΕΜΠΤΗ
5h/1d/6m
nΜBCE

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 24.0

NTx ούρων (N-Telopeptide CrossLinks)

CROSSLINKS NTx Urine

03452
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
ELISA
-10
ΠΕΜΠΤΗ
1d/1w/2y
nΜBCE/mM creat.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 65