ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

LC-1 Ab (Liver Cytosol Type-1 Ab)

LC-1 (Cytosolic liver antigen type-1)

03086
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
2d/2w/1y
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 20

LDH -> Βλέπε Γαλακτική Αφυδρογονάση (01124)

LDL -> Βλέπε Χοληστερόλη LDL (01151)

LE TEST

LETEST

04277
1.11. ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Latex
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

LH -> Βλέπε Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (03331)

LKM-I Ab (Liver Kidey Microsomal Ab)

Anti-LKM

03089
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Lp(α) (Λιποπρωτείνη α)

Lipoprotein a (Lpa)

01157
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2w/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 30

LRP4 Ab

LRP4 Ab

08538
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2h/2w/1y
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

LTA (C804A)

08519
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ