ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

 

Ureaplasma Ureatiticum

Ureaplasma Ureatiticum

04256
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ουρογεννητικό
Βιοχημική
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ