ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

D-Dimers

D-Dimer

04674
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/8h/1m
ng/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 198

DHEA -> Βλέπε Δευδροεπιανδροστερόνη (03311)

DHEA-S -> Βλέπε Δευδροεπιανδροστερόνη Θειϊκή (03312)

DHT-> Βλέπε Διϋδροτεστοστερόνη (03313)

DNA-ds Ab

Anti-DNA ds

03210
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1m
IU/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά < 100

DNA-ss Ab

Anti-DNA ss

03212
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1m
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά: < 20

DPD (Deoxypyridolin Pyrilinks D)

DEOXYPYRIDOLIN-CROSSLINKS

03479
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
0.5
HPLC
-10
ΠΕΜΠΤΗ
2h/1w/3m
μmol/mol crea

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4 - 26