ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

RA Test -> Βλέπε Ρευματοειδής Παράγων Ποιοτικός (04279)

RF -> Βλέπε Ρευματοειδής Παράγων Ποσοτικός (04284)

Ribosomal P-Proteins Ab IgG

Anti-P Ribosomal Proteins

03646
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 20

RPR (Rapid Plasma Reagin)

RPR

04280
1.11. ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Latex
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

RSV Ab IgG (Respiratory Syncytial Virus)

03592
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 9

RSV Ab IgM

03593
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 9