ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

C-Πεπτίδιο

C-Peptide

03310
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2d/3m
ng/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.8 - 5.2

C-Πεπτίδιο 0'

31000
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.8 - 5.2

C-Πεπτίδιο 120'

31012
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1 - 11

C-Πεπτίδιο 150'

31015
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

C-Πεπτίδιο 180'

31018
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

C-Πεπτίδιο 240'

31024
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

C-Πεπτίδιο 30'

31003
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 16

C-Πεπτίδιο 300'

31030
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

C-Πεπτίδιο 60'

31006
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 22

C-Πεπτίδιο 90'

31009
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 20

CA 125 (Καρκινικό Αντιγόνο CA 125)

Cancer Antigen 125 (CA-125)

03406
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/5d/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 35

CA 15-3 (Καρκινικό Αντιγόνο CA 15-3)

Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3)

03402
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/5d/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 30

CA 19-9 (Καρκινικό Αντιγόνο CA 19-9)

Cancer Antigen 19-9 (CA 19-9)

03403
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/5d/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 37

CA 27.29 (Καρκινικο Αντιγονο CA 27-29)

08418
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΣΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ
8h/2d/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 38

CA 50 (Carbonhydrate antigen)

Cancer Antigen 50 (CA 50)

03404
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
8h/5d/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 30

CA 72.4 (Καρκινικό Αντιγόνο CA 72-4)

Cancer Antigen 72-4 (CA 72-4)

03405
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
8h/1w/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 6.9

Campylobacter jejuni Ab IgG

Campylobacter jejuni Ab IgG

08514
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
+4-8oC
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 20

Campylobacter jejuni Ab IgM

Campylobacter jejuni Ab IgM

08515
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
+4-8oC
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 40

Candida albicans Ab

Candida albicans Antibodies

03663
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

CEA (Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο)

Cancer Embryonic Antigen (CEA)

03401
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/6m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μή Καπνιστές
< 5
Καπνιστές
< 10

CK-MB -> Βλέπε Κρεατίνη Κινάση - ΜB (01156)

Compound-S (Δεοξυκορτιζόλη - 11)

11-Desoxycortisol (COMPOUND S)

03314
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
RIA
-10
ΔΕΥΤΕΡΑ
0/3d/1m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
< 8
1 - 10 ετών
< 6

Coombs Άμεση

Direct COOMBS

04029
2.13.4. ΑΙΜΟΛΥΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
Συγκολλητινοαντίδραση
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/0

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρνητικό

Coombs Έμμεση

Indirect COOMBS

04014
2.13.4. ΑΙΜΟΛΥΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
2.5
Συγκολλητινοαντίδραση
15-25
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1m/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρνητικό

Coxsackie Α Ab IgG/IgM

Coxsackie Type A IgG/IgM Antibodies

03197
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Coxsackie Β Ab IgG/IgM

Coxsackie Type B IgG/IgM Antibodies

03198
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1/100

Coxsiella burnetti Ab IgG

Coxsiella burnetii IgG Antibodies

08587
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/16

Coxsiella burnetti Ab IgM

Coxsiella burnetii IgM Antibodies

08588
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/16

CPK -> Βλέπε Κρεατίνη Κινάση (01155)

Cross LAPS b -> Βλέπε CTxb (03692)