ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

E1 -> Βλέπε Οιστρόνη (03316)

E2 -> Βλέπε Οιστραδιόλη (03317)

E3 -> Βλέπε Οιστριόλη (03318)

Echo Ab IgG/IgM

Echovirus IgG/IgM Antibodies

03950
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/200

ENA Ab

Anti-ENA

03214
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 20

ENA Ab -> Βλέπε εκχυλ.αντιπυρηνικών Ab (03214)

Epstein-Barr Capsid-Ag Ab IgA (EBV-CA IgA)

03065
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/20

Epstein-Barr Capsid-Ag Ab IgG (EBV-CA IgG)

EBV-VCA IgG Antibodies

03230
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 0.75

Epstein-Barr Capsid-Ag Ab IgM (EBV-CA IgM)

EBV-VCA IgM Antibodies

03231
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 0.5

Epstein-Barr Early -Ag Ab IgG (EBV-EA IgG)

EBV-EA IgG Antibodies

03959
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/20

Epstein-Barr EBNA Ab IgG

EBV-EBNA Antibodies

03840
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/20