ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Yersinia enterocolytica 0:3/0:4/0:6/0:9 Ab IgA

Yersinia0:3/0:4/0:6/0:9 IgA Antibodies

03999
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Yersinia enterocolytica 0:3/0:4/0:6/0:9 Ab IgG

Yersinia 0:3/0:4/0:6/0:9 IgG Antibodies

03100
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10