ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

HbA1c -> Βλέπε Βιοχήμ. Προσδιορισμός HbA1C (01019)

HbA1c -> Βλέπε Γλυκ. Αιμοσφαιρίνη HbA1C (03019)

HbA2 -> Βλέπε Ποσοτικός Προσδιορισμός Αιμοσφαιρινων(03501)

HbA2 (στηλη)

Haemoglobin (Hb) A2 by Column

02509
2.13.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
HPLC
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
0/1w/0
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.5 - 3.5

HbF

Natal Haemoglobin (HbF)

02508
2.13.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
HPLC
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
0/1w/0
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 2

HbS -> Βλέπε Δρεπανώσεως Test (04013)

HDL -> Βλέπε Χοληστερόλη HDL (01150)

HE4 (Human Epididymis 4)

HE4 (Human Epididymis 4)

08420
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
4-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
8h/2d/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 35

HIV I/HIV II Ab - HIV Ag (p24)

HIV1/HIV2/HIV Ag (p24)

03233
2.04.2 HIV

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
3d/2w/1m
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

HLA-B27 (Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας B27)

08232
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
1
PCR
25
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
3d/0/0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μεταφορά και συντήρηση στους 25oC

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

HPL (Πλακουντιακό Γαλακτογόνο)

Human Placental Lactogen (HPL)

03324
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
RIA
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
0/0/2w
μg/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κύηση
Ενήλικάς
<0.5
10η-14η εβδομ
0.1 - 1.8
15η-18η εβδομ
0.5 - 2.4
19η-22η εβδομ
0.9 - 4.5
23η-26η εβδομ
1.4 - 6.5
27η-30η εβδομ
2.7 - 8.8
31η-34η εβδομ
3.0 - 10.6
35η-38η εβδομ
3.8 - 13.0
39η-42η εβδομ
4.0 - 11.2

HTLV I+II Ab (T Λεμφοτρόπων Ιών Ι+ΙΙ Ab)

Anti-Human T-Lymphotropic Virus (HTLV I+II)

03659
2.04.3 HTLV

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
15-25
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
3d/2w/1y
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0