ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Συνοδευτικά έντυπα για Κυτταρολογικές Ούρων και PAP

Ιστορικό για PAP

Ιστορικό για Κυτταρολογικές Ούρων

Medical Record for PAP

Medical Record for Urine Cytology

17-ΟΗ Προγεστερόνη -> Βλέπε Προγεστερόνη 17-OH (03336)

5-HIAA Ούρων 24H (5-Υδροξυ-Ινδολοξικό οξύ)

5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-CEAA) in Urine

03644
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
0/1w/2w
mg/24h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 ml 10% HCl. Πριν τη συλλογή δείγματος.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 9

5-NT -> Βλεπε 5-Νουκλεοτιδάση (01127)

5-Νουκλεοτιδάση

5-Nucleotidase (5-NT)

01127
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ενζυματική
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
4h/1w/2w
IU/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 9

A-Test

Alpha-Test

03398
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
CLIA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
8h/1d/2m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ACE (Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγειοτενσίνης)

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

01125
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Κινητική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
12h/7d/2m
U/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
8 - 52
< 18 ετών
5 - 89

ACTH-> ΒλεπεΦλοιεπινεφριδιοτρόπος Ορμόνη (03304)

ADH -> Βλέπε Αντιδιουρική Ορμόνη (03303)

AFP -> Βλέπε α-Φετοπρωτείνη (03415)

AMH -> Βλέπε Αντιμυλλέριος Ορμόνη (03004)

ANA -> Βλέπε Αντιπυρηνικά Αντισώματα (03600)

ANCA-P Ab-> Βλεπε Κυτταροπλάσματος Ουδετεροφύλλων Ab-P (03605)

Anti-CCP (Cyclic Citrul. Peptide Ab)

Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Ab)

03074
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1y
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 5

Anti-DNase B

Anti-DNAase B

01108
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1m
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 200

Anti-Jo1

Anti-Jo 1

03050
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Musk

Muscle Specific Kinase Ab (Anti-MuSK)

08316
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
Ανοσοφθορισμός
2-8
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
1d/2w/3m
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1/10

Anti-RNP

Anti-RNP

03890
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Scl70

Anti-Scl70

03534
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Sm

Anti-Sm

03215
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-SSA (Ro)

Anti-SSA (Ro)

03194
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-SSB (La)

Anti-SSB (La)

03193
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Tg -> Βλέπε Θυρεοσφαιρινικά Ab (03207)

Anti-TPO -> Βλέπε Υπεροξειδάση θυρεοειδούς Ab (TPO)(03289)

Anti-Xa -> Βλέπε Ηπαρίνης Δραστικότητα (04024)

APC-R -> Βλέπε Αντίσταση στην Πρωτείνη C (03477)

APCA -> Βλέπε Τοιχωματικών κυττάρων Στομάχου Ab (03604)

aPTT -> Βλέπε Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (04016)

Aquaporin - 4 Ab

Aquaporin - 4 Ab

08003
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
2.5
RIA
2-8
ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ
3d/1m/1m
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1/10

Aspergillus Fumigatus Ab IgA

Aspergillus Fumigatus Ab IgA

08695
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
ELISA
2-8
ΣΕ 9 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(+) Θετικό > 70
Οριακό 50-70
(-) Αρνητικό < 50

Aspergillus Fumigatus Ab IgG

Aspergillus Fumigatus Ab IgG

08693
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(+) Θετικό > 70
Οριακό 50-70
(-) Αρνητικό < 50