ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

 

17-ΟΗ Προγεστερόνη -> Βλέπε Προγεστερόνη 17-OH (03336)

5-HIAA Ούρων 24H (5-Υδροξυ-Ινδολοξικό οξύ)

5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-CEAA) in Urine

03644
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
0/1w/2w
mg/24h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 ml 10% HCl. Πριν τη συλλογή δείγματος.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 9

5-NT -> Βλεπε 5-Νουκλεοτιδάση (01127)

5-Νουκλεοτιδάση

5-Nucleotidase (5-NT)

01127
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ενζυματική
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
4h/1w/2w
IU/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 9

A-Test

Alpha-Test

03398
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
CLIA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
8h/1d/2m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ACE (Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγειοτενσίνης)

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

01125
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Κινητική
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
12h/7d/2m
U/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
8 - 52
< 18 ετών
5 - 89

ACTH-> ΒλεπεΦλοιεπινεφριδιοτρόπος Ορμόνη (03304)

ADH -> Βλέπε Αντιδιουρική Ορμόνη (03303)

AFP -> Βλέπε α-Φετοπρωτείνη (03415)

AMH -> Βλέπε Αντιμυλλέριος Ορμόνη (03004)

ANA -> Βλέπε Αντιπυρηνικά Αντισώματα (03209)

ANCA-C Ab-> ΒλεπεΚυτταροπλάσματος Ουδετεροφύλλων Ab-C (03180)

ANCA-C Ab-> ΒλεπεΚυτταροπλάσματος Ουδετεροφύλλων Ab-P (03181)

Anti-CCP (Cyclic Citrul. Peptide Ab)

Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Ab)

03074
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1y
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 5

Anti-DNase B

Anti-DNAase B

01108
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1m
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 200

Anti-Jo1

Anti-Jo 1

03050
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Musk

Muscle Specific Kinase Ab (Anti-MuSK)

08316
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
RIA
2-8
ΣΕ 12 ΗΜΕΡΕΣ
1d/2w/3m
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό
< 0,015 nmoles/L
ΑΜΦΙΒΟΛΟ
0,015 - 0,03
(+) Θετικό
> 0,03

Anti-RNP

Anti-RNP

03890
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Scl70

Anti-Scl70

03534
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Sm

Anti-Sm

03215
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-SSA (Ro)

Anti-SSA (Ro)

03194
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-SSB (La)

Anti-SSB (La)

03193
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Tg -> Βλέπε Θυρεοσφαιρινικά Ab (03207)

Anti-TPO -> Βλέπε Υπεροξειδάση θυρεοειδούς Ab (TPO)(03289)

Anti-Xa -> Βλέπε Ηπαρίνης Δραστικότητα (04024)

APC-R -> Βλέπε Αντίσταση στην Πρωτείνη C (03477)

APCA -> Βλέπε Τοιχωματικών κυττάρων Στομάχου Ab (03653)

aPTT -> Βλέπε Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (04016)

Aspergillus Fumigatus Ab IgA

Aspergillus Fumigatus Ab IgA

08695
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
ELISA
2-8
ΣΕ 9 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(+) Θετικό > 70
Οριακό 50-70
(-) Αρνητικό < 50

Aspergillus Fumigatus Ab IgG

Aspergillus Fumigatus Ab IgG

08693
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(+) Θετικό > 70
Οριακό 50-70
(-) Αρνητικό < 50