ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

IA2 Ab (Φωσφατάση Τυροσίνης Ab)

ANTI-IA2

03473
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
2d/2w/3m
IU/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 4

ICA -> Βλέπε Νησιδιακών κυττάρων Παγκρέατος Ab (03551)

IGF-1 -> Βλέπε Σωματομεδίνη C (03340)

IGF-1 BP-3 -> Βλέπε Δεσμ. Πρωτ. Σωματ. C (03051)

Influenza A Ab IgG/IgM

Influenza A IgG/IgM Antibodies

03481
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/10

Influenza B Ab IgG/IgM

Influenza B IgG/IgM Antibodies

03482
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/10

Inhibin B

INHIBIN B

03017
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
0/2d/1m
ng/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρας
< 9 χρ.
< 161
10-13 χρ.
40 - 340
14-17 χρ.
70 - 300
Ενήλικας
< 305
Γυναίκα
< 9 χρ.
< 30
10-13 χρ.
< 92
14-17 χρ.
< 140
Ενήλικας
< 255
Εμμην.
< 30