ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

5-HIAA Ούρων 24H (5-Υδροξυ-Ινδολοξικό οξύ)

5-ΗΙΑΑ

03644
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
0/1w/2w
mg/24h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 ml 10% HCl. Πριν τη συλλογή δείγματος.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 9

5-NT -> Βλεπε 5-Νουκλεοτιδάση (01127)

5-Νουκλεοτιδάση

5-Nucleotidase

01127
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ενζυματική
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
4h/1w/2w
IU/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 9