ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

S.C.C. (Καρκινικός Δείκτης Πλακώδους τύπου)

Squamous Cell Carcinoma Index (SCC)

03412
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/4m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 1.5

Saccharomytes cerevisiae Ab IgA, IgG, IgM

Anti-Saccharomyces Cerevisiae IgA,IgG,IgM

03030
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

SGOT (AST) -> Βλέπε Τρανσαμινάση - SGOT (01134)

SGPT (ALT) -> Βλέπε Τρανσαμινάση - SGPT (01135)

SHBG -> Βλέπε Φυλοσυνδετική Σφαιρίνη (03339)

SLA/LP Ab (Soluble Liver Antigen / Liver-Pangreas)

Anti-SLA/LP

03671
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
2d/2w/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Strep - Test

STREP TEST Streptococcus Types

04925
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επίχρισμα
0.5
Ανοσοενζυματική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1d/0

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό