ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

F.T.I. (T4xRT3U) -> Βλέπε Δείκτης Ελεύθερης Θυροξίνης (03323)

FDP (Προϊόντα Αποδομής Ινωδογόνου)

Fibrinogen Degradation Product (FDP)

04041
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Latex
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/0/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρνητικά (-)

FISH Σπέρματος

08030
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PCR
0
ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ

FSH -> Βλέπε Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (03320)

FT3 -> Βλέπε Τριίωδοθυρονίνη Ελεύθερη (03321)

FT4 -> Βλέπε Θυροξίνη Ελεύθερη (03322)

FTA-ABS IgG -> Βλέπε Treponema pallidum IgG (04957)

FTA-ABS IgM -> Βλέπε Treponema pallidum IgM (04946)