ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Αμινοξέα Πλάσματος

Aminoacids in Serum

08989
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
0
ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ

Αμμωνία

Ammonia in plasma

01106
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
0.5
GLDH
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
0/2h/3w
μmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

18 - 72

Αμοιβάδων Ab Ολικά

Entamoeba histolytica Antibodies

08189
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/6m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά: < 1/50

Αμυλάση - α

Amylase

01107
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπόστρωμα GNPG3
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1w/1y
U/L

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Νεογνό
5 - 65
Ενήλικος
25 - 125
>70χρ
20 - 160

Αμυλάση Ούρων

Amylase in Urine

01601
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
1
Υπόστρωμα GNPG3
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/10d/3w
U/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 500

Αμυλοειδές Α (SAA)

Serum Amyloid SAA

03081
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
1d/1w/3m
mg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 6.4

Ανάλυση σπέρματος με κυτταρομετρία ροής

08022
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπέρμα
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αναστολέας Ενεργ. Πλασμινογόνου (PAI)

PAI-1

04021
2.13.5. ΕΝΔΟAΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Χρωμογονική
-10
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2h/4h/15d
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 4

Αναστολέας της C1-Εστεράσης

C1 Inhibitor-Esterase

03273
2.07.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
-10
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
2h/0/2w
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

15 - 35

Ανδροστενεδιόνη (Δ4)

Androstenedione

03315
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/2m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
0.6 - 3.1
Γυναίκες
0.3 - 3.3

Ανεμοβλογιάς Ab IgG (VZV)

Varicella (chickenpox) IgG Antibodies

03295
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
2d/2w/6m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Ανεμοβλογιάς Ab IgM (VZV)

Varicella (chickenpox) IgM Antibodies

03548
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
2d/2w/6m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Ανοσοκαθήλωση Πρωτεϊνών Ορού

Protein Immunoelectrophoresis

02511
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ηλεκτροφόρηση
2-8
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
8h/1w/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν ανιχνεύθησαν Παραπρωτείνες

Ανοσοκαθήλωση Πρωτεϊνών Ούρων

Protein Immunoelectrophoresis in Urine

02512
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
1
Ηλεκτροφόρηση
2-8
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
2h/1w/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν ανιχνεύθησαν Παραπρωτείνες

Ανοσοσυμπλέγματα (CIC)

CIC (ImmunoComplex)

03952
2.07.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
8h/1w/
RU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Ανοσοσφαιρίνη IgA

Immunoglobulin IgA

03201
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/8d/1y
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 1-12 χρ.
21 - 291
Άρρεν 12-60 χρ
63 - 484
Άρρεν >60 χρ.
101 - 645
Θήλυ 1-12 χρ.
21 - 282
Θήλυ 12-60 χρ.
65 - 421
Θήλυ >60 χρ.
69 - 517
Παιδί <3 μήνων
1 - 34
Παιδί 3-12 μηνών
8 - 91

Ανοσοσφαιρίνη IgD

Immunoglobulin IgD

03202
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
8h/2d/1m
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
0 - 100
Νεογέννητα
< 1.0

Ανοσοσφαιρίνη IgE

Immunoglobulin IgE

03203
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y
IU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
< 100
1-12 μην.
< 15
1-5 χρ.
< 60
6-9 χρ.
< 90
10-15 χρ.
< 200

Ανοσοσφαιρίνη IgG

Immunoglobulin IgG

03204
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/8d/1y
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν < 1 μήνα
397 - 1765
Άρρεν 1-12 μηνών
205 - 948
Άρρεν 12-24 μηνών
475 - 1210
Άρρεν 2 - 80χρ.
540 - 1822
Θήλυ < 1 μήνα
391 - 1737
Θήλυ 1-12 μηνών
203 - 934
Θήλυ 12-24 μηνών
483 - 1226
Θήλυ 2 - 80χρ.
552 - 1631

Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση 1

Subgroups IgG1

03960
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Νεφελομετρία
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2h/8d/6m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
470-1110
0-1 μήνες
230-1030
1-4 μήνες
170-670
4-6 μήνες
170-700
6-12 μήνες
190-780
1-1,5 χρ.
240-810
1,5-2 χρ.
280-830
2-3 χρ.
310-880
3-4 χρ.
330-910
4-6 χρ.
360-980
6-9 χρ.
380-1070
9-12 χρ.
380-1120
12-18 χρ.
350-1250

Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση 2

Subgroups IgG2

03961
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Νεφελομετρία
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2h/8d/6m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
145-630
0-1 μήνες
84-420
1-4 μήνες
35-195
4-6 μήνες
32-210
6-12 μήνες
32-220
1-1,5 χρ.
36-230
1,5-2 χρ.
43-250
2-3 χρ.
50-270
3-4 χρ.
60-290
4-6 χρ.
69-320
6-9 χρ.
83-400
9-12 χρ.
96-470
12-18 χρ.
105-610

Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση 3

Subgroups IgG3

03962
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Νεφελομετρία
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2h/8d/6m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
19-108
0-1 μήνες
13-52
1-4 μήνες
13-67
4-6 μήνες
14-78
6-12 μήνες
14-96
1-1,5 χρ.
14-104
1,5-2 χρ.
14-110
2-3 χρ.
13-122
3-4 χρ.
12-122
4-6 χρ.
12-130
6-9 χρ.
12-140
9-12 χρ.
14-144
12-18 χρ.
17-160

Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση 4

Subgroups IgG4

03963
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Νεφελομετρία
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2h/8d/6m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
9 - 130
0-1 μηνών
5 - 55
1-4 μηνών
4 - 35
4-6 μηνών
4 - 22
6-12 μηνών
4 - 42
1-1.5 χρ.
4 - 60
1.5-2 χρ.
4 - 75
2-3 χρ.
4 - 102
3-4 χρ.
4 - 122
4-6 χρ.
4 - 148
6-9 χρ.
4 - 185
9-12 χρ.
5 - 205
12-18 χρ.
6 - 215

Ανοσοσφαιρίνη IgM

Immunoglobulin IgM

03205
1.05. ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/8d/1y
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 3-12 μ.
17 - 143
Άρρεν 1-12 χρ
41 - 183
Άρρεν >12 χρ.
22 - 240
Θήλυ 3-12 μ.
17 - 150
Θήλυ 1-12 χρ.
47 - 240
Θήλυ >12 χρ.
33 - 293
Παιδί <3μήvων
6 - 21

Ανοσοφαινότυπη Ανάλυση

Immunophenotype T-Lymphocytes & NK Cells

08584
4.04. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ

Αντιβιόγραμμα

Antibiogram

04910
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

15-25
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δειγμα: Κατά Περίπτωση

Αντιβιόγραμμα Β

14910
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αντιβιόγραμμα Γ

24910
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αντιγόνο Legionella pneum. Ούρων

08011
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
0
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Αντιγόνο Streptococcus pneum. Ούρων

08012
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
0
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό