ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

α-Φετοπρωτείνη (AFP)(α-Εμβρυική Σφαιρίνη)

α-Fetoprotein α-FP

03415
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1y
ng/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα - Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 10
Κύηση
5η-10η εβδομ.
< 8
10η-15η εβδομ.
2 - 28
15η-16η εβδομ.
4 - 35
16η-17η εβδομ.
6 - 40
17η-18η εβδομ.
8 - 45
18η-19η εβδομ.
10 - 55
19η-20η εβδομ.
18 - 65
20η-21η εβδομ.
12 - 75
21η-22η εβδομ.
15 - 260

α1- Όξινος Γλυκοπρωτείνη

α1-Acid Glycoprotein

01104
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
8h/1w/6m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

50 - 120

α1-Αντιθρυψίνη

α1-Antitrypsin

03103
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/3m/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

90 - 200

α1-Μικροσφαιρίνη Ούρων

03938
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
Θολοσιμετρία
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
8h/1w/0
mg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 12

α2 Μακροσφαιρίνη

α2-Macroglobulin

01105
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
4-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
8h/8d/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρας
119 - 254
Γυναίκα
132 - 300

α2-Αντιπλασμίνη

α2-Antiplasmin

04023
2.13.5. ΕΝΔΟAΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Χρωματομετρική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/0/3m
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

80 - 120

Αγγειοτενσίνη ΙΙ

Agiotensine II

03183
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
1
RIA
-10
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
0/0/1m
pg/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

10 - 60

Αδενοϊός Ab IgG

Adenovirus IgG Antibodies

03297
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Αδενοϊός Ab IgM

Adenovirus IgM Antibodies

03298
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Αδενοϊός Κοπράνων

Adenovirus in Stool

03061
2.12.2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
ELISA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2h/3d/1w

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ποσοτητα: 100 mg

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Αδιπονεκτίνη

ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ

08036
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
ELISA
-10°C
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
8h/1w/1m
μg/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 14

Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη)

Adrenalin (Epinephrine)

03301
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
1
HPLC
-10
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
0/0/1m
ng/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

10 - 90

Αδρεναλίνη Ούρων 24ώρου

03630
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
0/0/1w
μg/24h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 ml 10% HCL Πριν τη συλλογη δειγματος

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4 - 20

Άζωτο ουρίας Ούρων (BUN) 24H

Urine Nitrogen

01713
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα 24h
1
Ουρεάση
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/5d/5d
g/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

10 - 20

Αζωτο Ουρίας (BUN)

Urea Nitrogen

01171
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ουρεάση
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/5d/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

7 - 25

ΑΘΑ-Μ (Μικροσωμιακά Ab)

AntiMicrosomic Antibodies

03208
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/3d/1m
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA - Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά < 60

Αθηρωματικός Δείκτης

LDL/HDL

01160
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/5d/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Επιθυμητό : < 3.3

Αιμοκαλλιέργεια

Blood Culture

04901
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2
15-25
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Αιμοπετάλια

Platelets PLT

04007
2.13.1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1d/0
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
140 - 400
Γυναίκες
140 - 440

Αιμοπεταλίων Ab IgG/IgM/IgA

Anti-Platelets IgA,IgG,IgM

04034
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8h/5d/6m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: <1/10

Ακροσίνη Σπέρματος

Semenal Acrosin

01561
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπέρμα
1
Ανοσοενζυματική
15-25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1d//
μIU/σπ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

6.6 - 27

Αλβουμίνη

Albumine

01101
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Πράσινο Βρωμοκρεσόλης
15-25
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/8d/1y
g/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0 - 4 η.
2.8 - 4.4
4μ - 14 χρ
3.8 - 5.4
14 - 18 χρ
3.2 - 4.5
20-60 χρ.
3.5 - 5.2
60-90 χρ.
3.2 - 4.6
>90 χρ.
2.9 - 4.5

Αλβουμίνη ούρων -> Βλέπε Μικροαλβουμίνη Ούρων 24H(01612)

Αλδολάση

Aldolase

01102
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Κινητική
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
8h/5d/2m
U/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 7.6

Αλδοστερόνη (ALDO) - Ορθία

Aldosterone (standing)

03186
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Πλάσμα EDTA
0.5
CLIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/5d/1m
pg/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

30 - 445

Αλδοστερόνη (ALDO) - Υπτία

Aldosterone (laying)

03302
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Πλάσμα EDTA
0.5
CLIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/5d/1m
pg/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

30 - 260

Αλδοστερόνη ούρων 24ώρου

Aldosterone in Urine

03631
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα 24h
1
CLIA
-10
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2h/5d/1m
ng/dL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

137 - 1249

Αλκαλική Φωσφατάση (Φωσφατάση Αλκαλική)

Alkaline Phosphatase (ALP)

01143
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Paranitrophenyl phosphate
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1w/2m
U/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα EDTA

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 1 - 12 χρ.
< 500
Άρρεν 12 - 15 χρ
< 750
Άρρεν > 20 χρ.
40 - 150
Θήλυ 1 - 12 χρ.
< 500
Θήλυ > 15 χρ.
40 - 150

Αλουμίνιο (Al)

Aluminum

01089
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
AAS
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
1y/1y/1y
μg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 10

Αμινοξέα Ούρων

Aminoacids in Urine

08218
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
0
ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βλ. Εκθ. Αποτελεσμάτων