ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Anti-SSB (La)

Anti-SSB (La)

03193
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Tg -> Βλέπε Θυρεοσφαιρινικά Ab (03207)

Anti-TPO -> Βλέπε Υπεροξειδάση θυρεοειδούς Ab (TPO)(03289)

Anti-Xa -> Βλέπε Ηπαρίνης Δραστικότητα (04024)

APC-R -> Βλέπε Αντίσταση στην Πρωτείνη C (03477)

APCA -> Βλέπε Τοιχωματικών κυττάρων Στομάχου Ab (03653)

aPTT -> Βλέπε Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (04016)

Aquaporin - 4 Ab

08003
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
2.5
RIA
2-8
ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ
3d/1m/1m
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1/10

ASMA -> Λείων Μυϊκών Ινών Ab Βλέπε (03217)

Aspergillus Fumigatus Ab IgA

Aspergilus Antibodies

08695
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(+) Θετικό > 70
Οριακό 50-70
(-) Αρνητικό < 50

Aspergillus Fumigatus Ab IgG

Aspergilus Antibodies

08693
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(+) Θετικό > 70
Οριακό 50-70
(-) Αρνητικό < 50

Aspergillus Fumigatus Ab IgM

Aspergilus Antibodies

08694
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(+) Θετικό > 70
Οριακό 50-70
(-) Αρνητικό < 50

ASTO -> Βλέπε Αντιστρεπτολυσίνη ΟASTO (04274)

B-Test

Beta Test

03869
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
8h/1d/2m

Bartonella henselae Ab IgG

Bartonella henselae IgG Antibodies

03045
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Bartonella henselae Ab IgM

Bartonella henselae IgM Antibodies

03073
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά: < 1/100

Bartonella quintana Ab IgG

Bartonella quintana IgG Antibodies

08044
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/64

Bartonella quintana Ab IgM

Bartonella Quintana IgM Antibodies

08071
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά: < 1/20

BNP -> Βλέπε B-Νατριουριτικό πεπτίδιο (03063)

Borrelia burgdoferi Ab IgA

Borellia IgA Antibodies

03651
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1/10

Borrelia burgdoferi Ab IgG

Borellia IgG Antibodies

03562
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Borrelia burgdoferi Ab IgM

Borellia IgM Antibodies

03866
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

BUN -> Βλέπε Άζωτο Ουρίας (01171)

C-Πεπτίδιο

C-Peptide

03310
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2d/3m
ng/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.8 - 5.2

C-Πεπτίδιο 0'

31000
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.8 - 5.2

C-Πεπτίδιο 120'

31012
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1 - 11

C-Πεπτίδιο 150'

31015
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

C-Πεπτίδιο 180'

31018
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

C-Πεπτίδιο 240'

31024
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

C-Πεπτίδιο 30'

31003
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 16