ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

DHT-> Βλέπε Διϋδροτεστοστερόνη (03313)

DNA-ds Ab

Anti-DNA ds

03210
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1m
IU/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά < 100

DNA-ss Ab

Anti-DNA ss

03212
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1m
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά: < 20

DPD (Deoxypyridolin Pyrilinks D)

DEOXYPYRIDOLIN-CROSSLINKS

03479
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
0.5
HPLC
-10
ΠΕΜΠΤΗ
2h/1w/3m
μmol/mol crea

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4 - 26

E1 -> Βλέπε Οιστρόνη (03316)

E2 -> Βλέπε Οιστραδιόλη (03317)

E3 -> Βλέπε Οιστριόλη (03318)

Echo Ab IgG/IgM

Echovirus IgG/IgM Antibodies

03950
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/200

ENA Ab

Anti-ENA

03214
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 20

ENA Ab -> Βλέπε εκχυλ.αντιπυρηνικών Ab (03214)

Epstein-Barr Capsid-Ag Ab IgA (EBV-CA IgA)

03065
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/20

Epstein-Barr Capsid-Ag Ab IgG (EBV-CA IgG)

EBV-VCA IgG Antibodies

03230
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 0.75

Epstein-Barr Capsid-Ag Ab IgM (EBV-CA IgM)

EBV-VCA IgM Antibodies

03231
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y
Index

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 0.5

Epstein-Barr Early -Ag Ab IgG (EBV-EA IgG)

EBV-EA IgG Antibodies

03959
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/20

Epstein-Barr EBNA Ab IgG

EBV-EBNA Antibodies

03840
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/20

F.T.I. (T4xRT3U) -> Βλέπε Δείκτης Ελεύθερης Θυροξίνης (03323)

FDP (Προϊόντα Αποδομής Ινωδογόνου)

Fibrinogen Degradation Product (FDP)

04041
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Latex
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/0/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρνητικά (-)

FISH Σπέρματος

08030
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PCR
0
ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ

FSH -> Βλέπε Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (03320)

FT3 -> Βλέπε Τριίωδοθυρονίνη Ελεύθερη (03321)

FT4 -> Βλέπε Θυροξίνη Ελεύθερη (03322)

FTA-ABS IgG -> Βλέπε Treponema pallidum IgG (04957)

FTA-ABS IgM -> Βλέπε Treponema pallidum IgM (04946)

G6PD (Αφυδρογονάση 6-Φωσφορικής Γλυκόζης)

G-6-PD

01020
2.13.4. ΑΙΜΟΛΥΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
UV Κινητική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/0
U/grHb

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

7 - 20.5

GAD Ab (Glutamic Acid Decarboxylase Ab

Anti-GAD

03475
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
1d/1w/3m
IU/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 5.0

GBM Ab (Glomerulal Basement Membrane Ab)

Anti-GBM

03664
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
IU/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

GH -> Βλέπε Αυξητική Ορμόνη (03306)

HbA1c -> Βλέπε Βιοχήμ. Προσδιορισμός HbA1C (01019)

HbA1c -> Βλέπε Γλυκ. Αιμοσφαιρίνη HbA1C (03019)

HbA2 -> Βλέπε Ποσοτικός Προσδιορισμός Αιμοσφαιρινων(03501)