Διαχωρισμού δειγμάτων

Διαχωρισμού δειγμάτων

Όλα τα δείγματα που εισέρχονται στο εργαστήριο διοχετεύονται στα επιμέρους τμήματα μέσω του Τμήματος Διαχωρισμού Δειγμάτων και μετά την καταχώρησή τους στην πλατφόρμα πληροφορικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Παναγούλη 104, Αθήνα
+(30) 210 66 15 881
+(30) 210 63 99 515
Πλατεία Αγ. Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη
+(30) 2310 21 52 19
microanalysi@microanalysi.gr