ΤΜΗΜΑΤΑ

Αρχική > ΤΜΗΜΑΤΑ

HPLC, Ηλεκτροφορήσεων & Αιμοσφαιρινών

HPLC, Ηλεκτροφορήσεων & Αιμοσφαιρινών

Το  τμήμα  Ηλεκτροφορήσεων  χρησιμοποιεί  αυτόματα  μηχανήματα  της  εταιρείας  SEBIA. Υπάρχει  η  δυνατότητα  προσδιορισμού  της  Α2  Αιμοσφαιρίνης  με  την  μέθοδο  HPLC τις πλέον σύγχρονες βιοχημικές μεθόδους. Το  τμήμα  της  HPLC  εφαρμόζει  στα  συστήματά  της  ομάδες  εξετάσεων  αίματος  και  ούρων  με  μεγάλη  ευαισθησία  και  τεράστια  εμπειρία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Παναγούλη 104, Αθήνα
+(30) 210 66 15 881
+(30) 210 63 99 515
Πλατεία Αγ. Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη
+(30) 2310 21 52 19
microanalysi@microanalysi.gr