ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

 

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)

Luteinizing Hormone (LH)

03331
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/6m
mIU/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
2-10 χρ.
< 2.6
11-13 χρ
< 4.6
>14χρ.
0.6 - 12.1
Γυναίκες
1-5 χρ.
0.4 - 2.5
6-12 χρ.
0.5 - 3.5
Ωοθυλακική
1.8 - 11.8
Ωορρηξίας
7.6 - 89.1
Εκκριτική
0.6 - 14.0
Εμμηνόπαυση
5.2 - 62.0