ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Ωοθηκιακά Ab

Anti-Ovarian

03660
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/10

Ωσμολυτικότητα Ορού

Serum Osmolality

03856
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/6m
mOsm/kg

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

270 - 305

Ωσμολυτικότητα Ούρων

Urine Osmolality

03857
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
Υπολογιστική
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/6m
mOsm/kg

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

200 - 1200

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)

Luteinizing Hormone (LH)

03331
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/6m
mIU/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
2-10 χρ.
< 2.6
11-13 χρ
< 4.6
>14χρ.
0.6 - 12.1
Γυναίκες
1-5 χρ.
0.4 - 2.5
6-12 χρ.
0.5 - 3.5
Ωοθυλακική
1.8 - 11.8
Ωορρηξίας
7.6 - 89.1
Εκκριτική
0.6 - 14.0
Εμμηνόπαυση
5.2 - 62.0

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 0'

33100
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
2-10 χρ.
< 2.6
11-13 χρ
< 4.6
>14χρ.
0.6 - 12.1
Γυναίκες
1-5 χρ.
0.4 - 2.5
6-12 χρ.
0.5 - 3.5
Ωοθυλακική
1.8 - 11.8
Ωορρηξίας
7.6 - 89.1
Εκκριτική
0.6 - 14.0
Εμμηνόπαυση
5.2 - 62.0

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 120'

33112
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 15'

33101
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 30'

33103
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 60'

33106
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 90'

33109
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ