ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Ψευδάργυρος

Zinc

01161
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
AAS
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
1y/1y/1y
μg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 120

Ψευδάργυρος Ούρων

01650
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
AAS
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
1w/2w/1y
μg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

150 - 800

Ψευδάργυρος Σπέρματος

Zinc in Semen

01014
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπέρμα
0.5
AAS
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
1w//
mmol/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.7 - 2.7

Ψευδοχοληνεστεράση

Pseudocholinesterase (CHE)

01154
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
DGKC Butyrylthiocholine
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/1w/3m
U/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
4389 - 10928
Γυναίκες
2879 - 12669

Ψυχροσυγκολλητίνες

Pseudoagglutinins

03158
1.09. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
1
Συγκολλητινοαντίδραση
15-25
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
/1w/3m

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΕΠΩΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 37 oC ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικές