ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Χαλκός

Copper

01165
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
AAS
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
1y/1y/1y
μg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
70 - 150
< 12 ετ.
80 - 190

Χαλκός Ούρων

Copper in Urine

01651
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
AAS
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
1w/2w/1y
μg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

24ώρου
< 50 μg/24
Τυχαίας ούρησης
< 80 μg/L

Χημική Ανάλυση Λίθου

Urostone

04628
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ουρόλιθος
0
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

Χλαμύδια trachomatis

Chlamydia Pne

04261
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επίχρισμα
0
Ανοσοενζυματική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Χλαμυδίων pneumoniae Ab IgA

Chlamydia pneumoniae IgA Antibodies

03665
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Χλαμυδίων pneumoniae Ab IgG

Chlamydia pneumoniae IgG Antibodies

03621
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό : < 1/100

Χλαμυδίων pneumoniae Ab IgM

Chlamydia pneumoniae IgM Antibodies

03658
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά: < 1/100

Χλαμυδιών psittaci Ab IgG/IgM

Chlamydia psittaci IgG/IgM Antibodies

03622
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/8

Χλαμυδίων trachomatis Ab IgA

Chlamydia TRACHOM. IgA Antibodies

03262
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Χλαμυδίων trachomatis Ab IgG

Chlamydia TRACHOM. IgG Antibodies

03263
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό σε αραίωση: < 1/100

Χλαμυδίων trachomatis Ab IgM

Chlamydia TRACHOM. IgM Antibodies

03264
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Χλωριούχα

Chloric Acid

01556
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ιοντοεπιλεκτικό Ηλεκτρόδιο
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1w/1y
mmol/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

98 - 107

Χλωριούχα Ούρων 24H

Chloric Acid in Urine

01624
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
1
Ιοντοεπιλεκτικό Ηλεκτρόδιο
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1w/1w
mmol/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες/Έφηβοι
110 - 250
Παιδιά
15 - 40

Χολερυθρίνη Αμεσος

Cholerythrine Direct

01148
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Diazo Reaction
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/1w/3m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προστασία απο φώς. Συντήρηση σε σκοτεινό μέρος.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 0.5

Χολερυθρίνη Εμμεσος

Cholerythrine Indirect

01055
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 1.2

Χολερυθρίνη Ολική

Cholerythrine Total

01147
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Diazonium Salt
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/6m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προστασία απο φώς. Συντήρηση σε σκοτεινό μέρος.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
0.2 - 1.2
Παιδιά 3 - 5 ημ.
< 12
Παιδιά < 2 ημ.
< 9

Χοληστερόλη

Cholecterol Total

01149
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ενζυματική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1w/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
Επιθυμητή
< 200
Οριακή
200 - 239
Υψηλή
> 240
Παιδιά
Επιθυμητή
< 170
Οριακή
170 - 199
Υψηλή
> 200

Χοληστερόλη - HDL

Cholesterol HDL

01150
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Accel. Sel. Detergent
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/1w/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Επιθυμητό
> 60
Αυξημένος κίνδυνος
< 40

Χοληστερόλη - LDL

Cholesterol LDL

01151
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/5d/1m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Επιθυμητό
< 100
Μέση τιμή
100 - 129
Οριακά υψηλό
130 - 159
Υψηλό
160 - 184
Πολύ Υψηλό
> 190

Χοληστερόλη - VLDL

Cholesterol VLDL

01152
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/1w/3m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 35

Χολικά Οξέα

Cholic Acid

01103
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Χρωματομετρική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1y
μmol/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 6

Χρόνος Θρομβίνης (TT)

Thrombin Time (TT)

04025
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
1
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
3h/4h/2w
Sec

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 21

Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (aPTT)

alpha-PTT Thromvoplastin Time Test

04016
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
1
Πηκτική
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/4h/2w
Sec

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

28 - 40

Χρόνος Προθρομβίνης (PT)

Prothrombin Time (PT) and INR

04015
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
1
Πηκτική
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/0/2w

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 1

Χρόνος Προθρομβίνης (PT)

Prothrombin Time (PT) and INR

04036
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
1
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/0/2w

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 1

Χρώμιο (Cr)

Chrome

01800
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
2
AAS
15-25
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
3d/5w/0
μg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 12

Χρώμιο (Cr) Ούρων

01799
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
AAS
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
1w/2w/1y
μg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 60

Χρωμογρανίνη Α

Chromogranin

03077
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/6w
ng/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

27 - 94

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ)

08556
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφορα δείγματα
0
ΣΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ) ΖΕΥΓΟΥΣ

08557
4.02. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα ηπαρ.
8
4-8
ΣΕ 20 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δείγμα απο Άνδρα και Γυναίκα.