ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Υδράργυρος (Hg)

Mercury

01083
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
2.5
AAS
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
1w/1w/0
μg/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 5

Υδράργυρος Ούρων

Mercury in Urine

01001
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
AAS
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
1w/2w/1y
μg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 26

Υδροξυκορτικοστεροειδή-17 Ούρων

17-OHCS Urine

01637
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
4h/1w/1m
mg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
Ενήλικες
3.0 - 11.0
Γυναίκες
Ενήλικες
2.7 - 7.0
<1 έτους
0.5 - 1.0
1-5 ετών
1.5 - 5.6

Υδροξυπρολίνη Ούρων 24H

Hydroxyproline 24 hours

01645
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΠΕΜΠΤΗ
0/2d/1m
mg/24h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 ml 10% HCl.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
10 - 45
Παιδία
60 - 180

Υδροξυπρολίνη Ούρων 2H

Hydroxyproline 2 hours

01863
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΠΕΜΠΤΗ
0/2d/1m
mg/2h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.5 - 3.5

Υδροξυπρολίνη προς Κρεατινίνη Ούρων/2H

Hydroxyproline/Creatinine

01179
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
Υπολογιστική
-10
ΠΕΜΠΤΗ
0/2d/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ούρα 24ώρου
0.008 - 0.040
Ούρα 2ώρου
0.011 - 0.035

Υπεροξειδάση θυρεοειδούς Ab (TPO)

Anti-TPO

03289
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/3d/1m
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA - Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρνητικό: < 6

Υποδοχέας Διαλυτής Τρανσφ. (Sol.Trans.Rec)

Soluble Transferrin Receptor (sTfR)

01971
1.09. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Νεφελομετρία
2-8
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
3d/1w/1m
mg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.76 - 1.76

Υποδοχέων Ακετυλοχολίνης Ab (AChRA)

Anti-Achetylocholine receptors (AChRA)

08536
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
RIA
2-8
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
2h/2w/1y
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό
< 0.2
Αμφίβολο
0.2 - 0.5
(+) Θετικό
> 0.5