ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Ταυτοποίηση Μικροβίων

Identification of Microorganisms

04919
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφορα δείγματα
0
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών (ΤΚΕ)

04010
2.13.1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
Western Green
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/1d/
mm

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
< 10
Γυναίκες
< 20
Εγκυμοσύνη
< 30

Τεστ Πατρότητας

08473
4.04. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφορα δείγματα
0
ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ

Τεστοστερόνη Ελεύθερη

Free Testosterone

03347
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/2m
pg/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
> 18χρ.
13 - 41
2-7 χρ.
< 1.1
8-9 χρ.
< 1.5
10-11 χρ
< 1.8
12-13 χρ
< 7.8
14-15 χρ
< 20.8
16-17 χρ
4.8 - 26
Γυναίκες
> 18χρ.
1.1 - 3.0
2-7 χρ.
< 1.0
8-9 χρ.
< 1.2
10-11 χρ
< 1.7
12-13 χρ
< 1.8
14-15 χρ
< 3.1
16-17 χρ
1.0 - 2.6

Τεστοστερόνη Ολική

Total Testosterone

03346
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/6m
ng/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
<10χρ. <0.2
10-17χρ. 0.8 - 9.0
>18χρ. 2.6 - 10
Γυναίκες
<12χρ. <0.2
12-17χρ. 0.1 - 0.5
>18χρ. 0.1 - 0.76

Τετάνου Ab ολικά

Anti-clostridium tetani

08474
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/200

Τοιχωματικών κυττάρων Στομάχου Ab

Anti-Parietal cells (AGPA,PCA)

03653
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
2d/2w/6m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/80

Τοξίνη Α&Β του Βακτηρίου Clostridium difficile

Toxine A&B of the Bacterium Clostridium Difficile

04019
2.12.2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
5
Ανοσοενζυματική
-10
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2h/3d/1w

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρνητικό

Τοξοπλάσματος Ab IgA

Toxoplasma IgA Antibodies

03715
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/16

Τοξοπλάσματος Ab IgG

Toxoplasma IgG Antibodies

03259
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y
IU/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό
< 1.6
Αμφίβολο 1.6-2.9
θετικό > 3.0

Τοξοπλάσματος Ab IgG Avidity

TOXOPLASMA IgG Avidity

03712
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Χαμηλή συνάφεια
< 40%
Υψηλή συνάφεια
> 60%

Τοξοπλάσματος Ab IgM

Toxoplasma IgM Antibodies

03260
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/2w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 0.5

Τρανσαμινάση - SGOT (AST)

SGOT-AST

01134
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
NADH χωρίς P-5-P
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4d/1w/3m
U/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

5 - 34

Τρανσαμινάση - SGPT (ALT)

SGPT-ALT

01135
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
NADH χωρίς P-5-P
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
3d/1w/2m
U/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 55

Τρανσφαιρίνη

Transferrin

01136
1.09. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8d/8d/6m
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα EDTA.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 1 - 14 χρ.
186 - 388
Άρρεν 14 - 60 χρ
174 - 364
Άρρεν 60 - 80 χρ
163 - 344
Θήλυ 1 - 14 χρ.
180 - 391
Θήλυ 14 - 60 χρ
180 - 382
Θήλυ 60 - 80 χρ
173 - 380

Τριγλυκερίδια

Triglycerides

01137
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Οξειδάση Φωσφ. Γλυκερόλης
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/1w/1y
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Επιθυμητό
< 150
Οριακά υψηλό
150 - 199

Τριϊωδοθυρονίνη (Τ3)

T3

03341
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1m
ng/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες > 20χρ.
0.6 - 1.6
Παιδιά
2 έως 6 χρ.
0.62 - 2.01
7 έως 11 χρ.
0.69 - 1.75
12 έως 19 χρ.
0.62 - 1.72

Τριϊωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3)

Free T3 (fT3)

03321
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1m
pg/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες > 20χρ.
1.71 - 3.71
Παιδιά
2 έως 6 χρ.
1.42 - 5.3
7 έως 17 χρ.
2.48 - 4.6

Τροπονίνη I

Troponin

03001
1.08. ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/3d/1m
pg/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
<34.2
Γυναίκες
<15.6

Τρυπτάση

03007
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/3d/4m
μg/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 11.4