ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Σελήνιο (Se)

Selenium

01869
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
AAS
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
1y/1y/1y
μg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

46 - 143

Σελήνιο Ούρων

Selenium in Urine

01870
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
AAS
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
1w/2w/1y
μg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

5 - 40

Σεροτονίνη

Serotonin

03846
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
HPLC
-10
ΤΡΙΤΗ
0/1d/1m
ng/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ορός : 70 - 270

Σεροτονίνη Ούρων 24H

Urine Seretonine

03453
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΤΡΙΤΗ
0/1d/1m
μg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

50 - 250

Σερουλοπλασμίνη

Ceruloplasmin

01131
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8d/2w/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

20 - 60

Σιδηροδεσμευτική ικανότητα -> Βλέπε TIBC (01132)

Σίδηρος Ορού

Iron

01559
1.09. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ferene
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/3w/1y
μg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA - Όχι έντονη Αιμόλυση. Πτώση αν γίνει η αιμοληψία το απόγευμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
65 - 175
Γυναίκες
50 - 170

Σκελετικών Γραμμωτών Μυών Ab

Anti- Sceletal Linear Muscles

03553
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Σπερμοδιάγραμμα

Sperm Diagram

04707
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπέρμα
1
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Συμπλήρωμα C1q

C1 q

03288
2.07.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Νεφελομετρία
-10
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
0/2h/2w
mg/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι επαναλαμβανόμενη Ψύξη-Απόψηξη.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

100 - 250

Συμπλήρωμα C2

Complement Component C2

03267
2.07.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2h/0/2w
mg/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι επαναλαμβανόμενη Ψύξη-Απόψηξη.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

15 - 35

Συμπλήρωμα C3

Complement Component C3

03268
2.07.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1d/2w
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι επαναλαμβανόμενη Ψύξη-Απόψηξη.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 1 - 14 χρ.
80 - 170
Άρρεν 14 - 80 χρ
82 - 185
Θήλυ 1 - 14 χρ.
82 - 173
Θήλυ 14 - 80 χρ
83 - 193

Συμπλήρωμα C4

Complement Component C4

03269
2.07.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2d/2w
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι επαναλαμβανόμενη Ψύξη-Απόψηξη.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρρεν 1-14 χρ.
14 - 44
Άρρεν 14 - 80 χρ
15 - 53
Θήλυ 1-13 χρ.
13 - 46
Θήλυ 14 - 80 χρ
15 - 57

Συμπλήρωμα C5

Complement Component C5

03270
2.07.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Νεφελομετρία
-10
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
2h/0/2w
mg/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι επαναλαμβανόμενη Ψύξη-Απόψηξη.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

60 - 90

Συμπλήρωμα Ολικό (CH-50)

C Total (CH 50)

03272
2.07.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2h/0/2w
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι επαναλαμβανόμενη Ψύξη-Απόψηξη.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

75 - 160

Σφαιρίνες

Globulins Total

01133
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/3d/3m
g/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.8 - 3.4

Σωματομεδίνη C (IGF-1)

Somatomedin C (IGF1)

03340
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1y
ng/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα - Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 12 ετών
50 - 550
12 - 16 ετ
90 - 504
17 - 18 ετ
147 - 500
19 - 50 ετ
94 - 390
> 50 ετών
55 - 240

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 0'

34000
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 12 ετών
50 - 550
12 - 16 ετ
90 - 504
17 - 18 ετ
147 - 500
19 - 50 ετ
94 - 390
> 50 ετών
55 - 240

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 120'

34012
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 150'

34015
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 180'

34018
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 240'

34024
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 30'

34003
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 300'

34030
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 60'

34006
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Σωματομεδίνη C (IGF-1) 90'

34009
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ