ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Ρενίνη ενεργός Όρθια

Renine (standing)

03338
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
1
CLIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/0/4w
μU/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άμεση φυγοκέντριση μετά την αιμοληψία. Όχι ψύξη 2-8oC.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4.4 - 46.1

Ρενίνη ενεργός Ύπτια

Renine (laying)

03300
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
1
CLIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/0/4w
μU/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άμεση φυγοκέντριση μετά την αιμοληψία. Όχι ψύξη στους 2-8oC.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2.8 - 39.9

Ρενίνης δραστικότητα Ορθία (PRA)

Renin Activity After Distress

03057
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
1
RIA
-10
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
6h/0/1m
ng/ml/h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άμεση φυγοκέντριση μετά την αιμοληψία. Όχι ψύξη στους 2-8oC.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.5 - 5.7

Ρενίνης δραστικότητα Υπτία (PRA)

Renin Activity (PRA)

03056
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
1
RIA
-10
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
6h/0/1m
ng/ml/h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άμεση φυγοκέντριση μετά την αιμοληψία. Όχι ψύξη στους 2-8oC.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0.2 - 2.8

Ρετικουλίνης Ab (ARA) IgA/IgG

Anti-Reticolin Antibody (ARA) IgA/IgG

03974
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Ρευματοειδής Παράγων ποιοτικός (RA Test)

Rhematoid Factor(RF) Qualitative

04279
1.11. ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1m

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Ρευματοειδής Παράγων ποσοτικός (RF)

Rheumatoid Factor(RF)Quantitiative

04284
1.11. ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ανοσοθολοσιμετρία
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1m
IU/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρνητικό
< 30
Ασθ. Θετικό
30 - 50

Ριβοσωμιακής Πρωτείνης P Ab

Ribosomal Protein-P Ab

03274
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
4-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12h/7d/2m
IU/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 15

Ρικέτσια conorii Ab IgG

Rickettsia conori IgG Antibodies

03585
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/40

Ρικέτσια conorii Ab IgM

Rickettsia conori IgM Antibodies

03586
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Ρικέτσια Mooseri (Typhi) Ab IgG

08080
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/64

Ρικέτσια Mooseri (Typhi) Ab IgM

Rickettsia mooseri IgM Antibodies

08992
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Ροταϊός

Rotavirus in stool

03683
2.12.2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
Ανοσοενζυματική
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2h/3d/1w

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ποσοτητα: 20 mg

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό