ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

ΠΑΚΕΤΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ Νο1 (FII ,FV-LEIDEN,MTHFR,677Τ)

08583
4.01. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΥΛΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ Νο2 (13 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)

08590
4.01. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΥΛΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ Νο3 (20 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)

08025
4.01. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΥΛΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ

Παράγοντας II

Factor II

04958
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 120

Παράγοντας IX

Factor IX

04087
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 120

Παράγοντας V

Factor V

04084
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 150

Παράγοντας V Leiden

FactorV LEIDEN

04085
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

> 0.7
0.4-0.7 Ετεροζυγώτης
<0.4 Ομοζυγώτης

Παράγοντας VII

FactorVII

04114
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 120

Παράγοντας VIII

FactorVIII

04086
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/0/3m
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 140

Παράγοντας vWF (Von Willebrand Factor)

Factor Von Willebrand (VWF)

04122
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

48 - 173

Παράγοντας X

Factor X

04088
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 120

Παράγοντας XI

Factor XI

04020
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 120

Παράγοντας XII

Factor XII

04959
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/4h/2w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 150

Παράγοντας XIII

Factor XIII

04089
2.14. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Πηκτική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/0/1m
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 140

Παράγων Rhesus

RHESUS Factor

04012
2.13.1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
Συγκολλητινοαντίδραση
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
3d/1w/

Παραθορμόνη - PTH

Parathormone (PTH)

03334
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Πλάσμα EDTA
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2d/6m
pg/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

10 - 68

Παρανεοπλασματικά Αντισώματα 1

08537
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
2-8
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
2h/2w/1y
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βλ. Έκθ. Αποτελεσμάτων

Παρασιτολογική Κοπράνων

Stool Parasite Analysis

04911
2.12.2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
5
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Παρωτίτιδας Ab IgG

Parotitis IgG Antibodies

03251
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/80

Παρωτίτιδας Ab IgM

Parotitis IgM Antibodies

03252
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: 1/10

Πλασμινογόνο

Plasminogen

04030
2.13.5. ΕΝΔΟAΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
0.5
Χρωματομετρική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
4h/0/3m
mg/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

60 - 150

Πολιο Ιών 1,2,3 Ab ολικά

Anti-Polyovirus 1,2,3 Total

08087
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Οροεξουδετέρωση
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/8

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ GPIIIa/HPA1 (a/b)

08817
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
1
4-8
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
3d/1w/0

Πορφοχολιγόνο ούρων (PBG)

Porphobillinogen in Urine

04627
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
Χρωματομετρική
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
0/4d/1m
mg/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 4

Πορφυρίνες Ολικές

Porphyrines Total

08699
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
0/4d/1m
μg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

115 - 185

Ποσ/κός Προσδ/μός Ιού Γρίππης Α/Β

08029
4.03. ΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επίχρισμα
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Ποσ/κός Προσδ/μός Τοξόπλασμα Gondi

08999
4.03. ΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA ή αμνιακό υγρό
0
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ποσ/κός Προσδ/μός HBV

08425
4.03. ΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Πλάσμα EDTA
0
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ποσ/κός Προσδ/μός HCV

08718
4.03. ΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Πλάσμα EDTA
0
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ποσ/κός Προσδ/μός HDV-RNA

HDV-RNA

08719
4.03. ΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
4-8c
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
24h/1w/4m