ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Λεγιονέλλα πνευμονοφύλλα Ab

Legionella Antibodies

03471
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Λεϊσμάνιας Ab IgG

Leismania IgG (HUMAN) Antibodies

03955
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Λεϊσμάνιας Ab IgM

Leismania IgM (HUMAN) Antibodies

03956
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Λειτουργική Κοπράνων

Stool Parasite Analysis

04929
2.12.2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Λείων Μυικών Ινών Ab

Anti-Smooth Muscle (ASMA)

03217
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/6m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Λεπτίνη

08008
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
1d/2d/2m
ng/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΔΡΑΣ
2.0 - 5.6
ΓΥΝΑΙΚΑ
3.7 -11.1

Λεπτοσπίρας Ab IgG

Leptospira IgG Antibodies

03465
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 10

Λεπτοσπίρας Ab IgΜ

Leptospira IgM Antibodies

03466
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m
IU/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 9

Λευκωματικό Πηλίκο

Leucomatic quotient

01078
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1m/

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.5 - 2.5

Λιπάση

Lipase

01122
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Quinone Dye
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1w/1y
U/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

8 - 78

Λιπίδια Ολικά

Lipids

01123
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/5d/3m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
450 - 800
Παιδία
250 - 500

Λιποπρωτείνη α -> Βλέπε LP(a) (01157)

Λιστέριας Ab IgG

Listeria IgG Antibodies

03652
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
5d/2w/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100

Λιστέριας Ab IgM

Listeria IgM Antibodies

03253
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
5d/2w/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/100