ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Κάδμιο

Cadmium

01970
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
2.5
AAS
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
1y/1y/1y
μg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 5

Κάδμιο Ούρων

Cadmium in Urine

01069
1.10. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
AAS
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
1w/2w/1y
mg/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 5

Κάθαρση Ουρίας

Urea Clearance

01708
1.02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Ούρα
0.5
Υπολογιστική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2d/1w/
L/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

> 34

Κάλιο

Potassium

01554
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ιοντοεπιλεκτικό Ηλεκτρόδιο
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1w/1y
mmol/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα EDTA.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες/Έφηβοι
3.5 - 5.1
Παιδιά
3.4 - 4.7

Κάλιο Ούρων 24H

Potassium in Urine

01605
1.06. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
1
Ιοντοεπιλεκτικό Ηλεκτρόδιο
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
45d/2m/1y
mmol/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

25 - 125

Καλλιέργεια Cabylobacter

04927
2.12.2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
15-25
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Αναερόβια

Anaerobic Culture

04917
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

15-25
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Δερματικού Τραυματικού Εγκαύματος

Culture for Dermal Traumatic Burn

04916
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δέρμα
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Εκκριμάτων

Body Fluid Culture

04930
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφορα δείγματα
15-25
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Κολπικού Εκκρίματος (Αερόβια)

Culture for Vaginal Effusion (Aerobic)

04902
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κολπικό
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Κοπράνων

Stool Culture

04918
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Μυκήτων

04931
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0
15-25
ΣΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Καλλιέργεια Ουρηθρικού

Urethral Effusion Culture

04904
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ουρηθρικό
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Ούρων

Urine Culture

04913
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Οφθαλμικού Εκκρίματος

Eye Effusion Culture

04907
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οφθαλμικό
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Προστατικού Υγρού

Prostate Effusion Culture

04905
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προστατικό
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Πτυέλων

Saliva Culture

04909
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πτύελα
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Ρινικού

04928
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρινικό
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Σπέρματος

Semen Culture

04915
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπέρμα
1
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Τραχηλικού Επιχρίσματος

Servical Smear Culture

04903
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τραχηλικό
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Υγρών Σώματος

Body Fluid Culture

04926
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Φαρυγγικού - Αμυγδ. Επιχρίσματος

Pharyngeal Smear Culture

04908
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φαρυγγικό
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλλιέργεια Ωτικού Εκκρίματος

Ear Effusion Culture

04906
2.15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωτικό
15-25
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Καλπροτεκτίνη κοπράνων

Campylobacter jejuni Ab IgG

08045
2.12.2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόπρανα
10
ELISA
15-25oC
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
5d/8d/1m
μg/g κοπράνων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 gr ΚΟΠΡΑΝΑ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 50

Καλσιτονίνη - (CT)

Calcitonin (CT)

03327
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/3m
ng/L

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία - Όχι Πλάσμα EDTA.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1 - 10

Καρδιολιπίνης Ab IgA

Anti-Cardiolipin IgA

03266
2.07.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 12

Καρδιολιπίνης Ab IgG

Anti-Cardiolipin IgG

03881
2.07.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 12

Καρδιολιπίνης Ab IgM

Anti-Cardiolipin IgM

03880
2.07.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 12

Καρνιτίνη Πλάσματος

Carnitine in Serum

01560
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
1
Φωτομετρική
-10
ΣΕ 20 ΗΜΕΡΕΣ
0/12h/1m
μmol/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

43 - 83

Καρνιτίνη Σπέρματος

Carnitine in Semen

01701
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπέρμα
1
Φωτομετρική
4-8
ΣΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ
24h/3d/0
mg/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

10 - 100