ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Ιών γρίπης Α&Β (Screening)

Influenza Virus A&B (SCREENING TEST)

04132
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επίχρισμα
EIA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό