ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Ιλαράς Ab IgG

Measels IgG Antibodies

03249
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Ιλαράς Ab IgM

Measels IgM Antibodies

03250
2.05.1 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Ινσουλίνη

Insuline

03326
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1d/1w
μIU/m

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.Γλυκόζη 30': 40 - 125 μIU/mΓλυκόζη 60': 20 - 120 μIU/mΓλυκόζη 90': 20 - 100 μIU/mΓλυκόζη 120': 20 - 60 μIU/mΓλυκόζη 180': 8 - 22 μIU/m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 60 ετών
3.0 - 25.0
> 60 ετών
3.0 - 35.0

Ινσουλίνη 0'

32600
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
μIU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 60 ετών
3.0 - 25.0
> 60 ετών
3.0 - 35.0

Ινσουλίνη 120'

32612
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
μIU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

20 - 60

Ινσουλίνη 15'

32601
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
μIU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

20 - 125

Ινσουλίνη 150'

32615
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ινσουλίνη 180'

32618
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ινσουλίνη 20'

32602
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
μIU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 60 ετών
3.0 - 25.0
> 60 ετών
3.0 - 35.0

Ινσουλίνη 210'

32621
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
μIU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 60 ετών
3.0 - 25.0
> 60 ετών
3.0 - 35.0

Ινσουλίνη 240'

32624
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ινσουλίνη 30'

32603
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
μIU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

20 - 125

Ινσουλίνη 300'

32630
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ινσουλίνη 60'

32606
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
μIU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

20 - 120

Ινσουλίνη 90'

32609
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
μIU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

20 - 100

Ινσουλίνης Ab (IAA)

Anti-Insuline Antibodies (IAA)

03200
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
1d/1w/2m
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 2.4

Ινωδογόνο

Fibrinogen

04018
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Nacitrate
0.5
Πηκτική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
4h/1d/1m
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

185 - 380
Εγκυμοσύνη
<1000

Ιου Δυτικού Νείλου Ab IgG

08478
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Ιου Δυτικού Νείλου Ab IgM

08479
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
2d/2w/3m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Ισοένζυμα CPK

08517
1.08. ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
2-8
ΣΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ
2d/1w/1w
%

Ισοένζυμα Αμυλάσης ορού

08516
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
2-8
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
1w/1w/1y
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

37 - 43

Ισοένζυμα Αμυλάσης ούρων

08522
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
1
2-8
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
2d/10d/3w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΒΛ. ΕΚΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ισοένζυμα Γαλακτικής Αφυδρογονάσης (LDH)

08513
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ηλεκτροφόρηση
2-8
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
1w/4d/6w
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

20.6 - 32

Ισταμίνη

Histamine

03305
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
0.5
ELISA
-10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1h/6h/6m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 1

Ισταμίνη ούρων

Histamine inurine

03303
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα 24h
5
-20
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
0/24h/6m
μg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 100

Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης Ab IgA

Tissue TransGlutaminase IgA Antibodies

03998
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης Ab IgG

Tissue TransGlutaminase IgG

03006
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/3m
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Ιστικό Πολυπεπτίδιο -> Βλέπε TPS (03449)

Ιστολογική Εξέταση

Histologic Analysis

08600
2.16. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφορα δείγματα
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Ιστόνων Ab

Anti-HISTONES

03265
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20