ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)

Follicle Stimulating Hormone (FSH)

03320
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/6m
mIU/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
< 12χρ.
0.2 - 3.4
> 12χρ.
1.0 - 12.0
Γυναίκες
< 10χρ.
0.2 - 3.4
10-15 χρ.
< 10
Ωοθυλακική
3.0 - 8.1
Ωορρηξία
2.6 - 16.7
Εκκριτική
1.4 - 5.5
Εμμην/ση
26.7 - 133.4

Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 0'

32000
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
FPIA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
< 12χρ.
0.2 - 3.4
> 12χρ.
1.0 - 12.0
Γυναίκες
< 10χρ.
0.2 - 3.4
10-15 χρ.
< 10
Ωοθυλακική
3.0 - 8.1
Ωορρηξία
2.6 - 16.7
Εκκριτική
1.4 - 5.5
Εμμην/ση
26.7 - 133.4

Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 120'

32012
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 15'

32001
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 30'

32003
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 60'

32006
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 90'

32009
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH)

Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

03343
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/6m
μIU/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες > 20χρ.
0.3 - 5.0
Παιδιά
2 έως 6 χρ.
0.5 - 5.6
7 έως 11 χρ.
0.6 - 5.2
12 έως 19 χρ.
0.5 - 4.5

Θυρεοσφαιρίνη (Tg)

Thyroglobulin (Tg)

03414
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/3d/2m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.6 - 60

Θυρεοσφαιρινικά Ab. - Anti-TG

ANTI-TG

03207
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/3d/30d
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Πλάσμα EDTA - Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 4

Θυροξίνη (Τ4)

Thyroxine (T4)

03342
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1m
ng/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες > 20χρ.
48.7 - 117.2
Παιδιά
2 έως 6 χρ.
50.2 - 123.0
7 έως 11 χρ.
54.4 - 117.2
12 έως 19 χρ.
45.2 - 121.3

Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4)

Free Thyroxine(fT4)

03322
2.02. ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1m
pg/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες > 20χρ.
7.0 - 14.8
Παιδιά
2 έως 6 χρ.
7.8 - 15.7
7 έως 11 χρ.
7.8 - 14.8
12 έως 19 χρ.
7.8 - 13.9