ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων Αλκαλικής Φωσφατάσης

Alkaline Phosphatase Isoenzyme Electrophoresis

02505
2.09. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ηλεκτροφόρηση
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
1h/1w/3m
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 14

Ηλεκτροφόρηση Λιποπρωτεϊνών

Lipoprotein Electrophoresis

02503
1.03. ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ηλεκτροφόρηση
2-8
ΤΕΤΑΡΤΗ
1d/1w/
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

22.3 - 53.3

Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών

Protein Electrophoresis

02502
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ηλεκτροφόρηση
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1m
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

55 - 69

Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ούρων

Urine Protein Electrophoresis

02510
1.04. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
Ηλεκτροφόρηση
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2h/1w/1m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αλβουμίνες ούρων
Αμυδρή εμφάνιση
β-σφαιρίνες ούρων
Αμυδρή εμφάνιση

Ηπαρίνης Δραστικότητα (Anti-Xa)

Heparin Activity (anti-Xa)

04024
2.13.3. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα Κιτρ. Νατρ.
1
Χρωματομετρική
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4h/8h/1m
IU/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πρόληψη LMWH
0.1 - 0.4
Θεραπεία LMWH
0.6 - 2.0
Θεραπευτικό Εύρος για U.F.H.
0.3 - 0.6

Ηπατίτιδα C HCV-LIA

03915
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Ηπατίτιδας A Ab.IgG (HAV IgG)

Hepatitis A IgG (HAV IgG)

03237
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1.0

Ηπατίτιδας A Ab.Ολικά (HAV Total)

Hepatitis A Antibodies Total (Anti-HAV)

03060
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
IU/L

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό : < 20

Ηπατίτιδας B Ab. e (HBeAb)

Hepatitis B Antibodies e (Anti-HBe)

03243
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό > 1.0

Ηπατίτιδας B Ab. Πυρην. IgM (HBcAb IgM)

Hepatitis B Nuclear Antibodies IgM (Anti-HBc IgM)

03242
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

Ηπατίτιδας B Ab. Πυρην. Ολικά (HBcAb)

Hepatitis B Nuclear Antibodies Total (Anti-HBc)

03241
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

Ηπατίτιδας B Αντιγ. e (HBeAg)

Hepatitis B Antigen e (HBeAg)

03240
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

Ηπατίτιδας B Αντιγ. Επιφ. (HBsAg) Αυστρ. Αντιγ.

Hepatitis B Australia Antigen (HBsAg)

03239
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

Ηπατίτιδας B Αντισ. Επιφ. (HBsAb)

Hepatitis Β Surface Antibodies (Anti-HBs)

03244
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
mIU/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 10

Ηπατίτιδας C Ab. Ολικά (HCV Total)

Hepatitis C Antibodies (Anti-HCV)

03245
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 1.0

Ηπατίτιδας D Ab. IgM (HDV IgM)

Hepatitis D Antibodies IgM (Anti-HDV IgM)

03247
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΕΜΠΤΗ
1w/2m/1y

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικά

Ηπατίτιδας D Ab. Ολικά (HDV)

Hepatitis D Antibodies Total (Anti-HDV)

03246
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΠΕΜΠΤΗ
0/5d/1y

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Ηπατίτιδας D Αντιγ. (HDAg)

Hepatitis D Antigen (HDAg)

03248
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΠΕΜΠΤΗ
0/0/3m

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Ηπατίτιδας E Ab IgG (HEV-IgG)

08041
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
-10
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2h/2d/2w

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Ηπατίτιδας E Ab IgM (HEV-IgM)

08042
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
-10
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
2h/2d/2w

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

Ηπατίτιδας Α Ab. IgM (HAV IgM)

Hepatitis A IgM (Anti-HAV IgM)

03238
2.04.1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1y
Index

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση - Λιπαιμία.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 0.8