ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)

gamma-GT

01117
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
GC-Nirtoaniline
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/1w/1y
U/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι έντονη Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
12 - 64
Γυναίκες
9 - 36

Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH)

Lactate Dehydrogenase (LDH)

01124
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Αντίδραση L προς P
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1w/4d/6w
U/l

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα EDTA.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
125 - 220
Παιδία
< 350

Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH) Σπέρματος

LDH Semen 12

01088
2.12.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπέρμα
0.5
Αντίδραση L προς P
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
4d//
U/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1700 - 2240

Γαλακτικό οξύ

Lactic Acid

01159
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα NaF/EDTA
0.5
Ενζυματική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/2w/4w
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4.5 - 19.8

Γαστρίνη

Gastrin

03309
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CLIA
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/1m
pg/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

13 - 115

Γενική Εξέταση Αίματος

Complete Blood Count

04001
2.13.1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
2.5
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1d/
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

42 - 52.5

Γενική Εξέταση Αίματος Γυναίκας

04002
2.13.1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

37 - 47

Γενική Εξέταση Αίματος Εφήβου

04005
2.13.1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

36 - 47

Γενική Εξέταση Αίματος Παιδιού

04003
2.13.1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα EDTA
2.5
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1d/
%

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

33 - 43

Γενική Ούρων

Uranalysis

04629
2.12.1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1h/1d/

Γλιαδίνη Ab IgA

Gliadin (AGA) Antibodies

03996
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/6m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 1/10

Γλιαδίνη Ab IgG

Gliadin (AGA) Antibodies

03994
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΔΕΥΤΕΡΑ
2d/2w/6m

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό : < 1/10

Γλυκαγόνη πλάσματος

08062
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάσμα EDTA
2
RIA
-10
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
/2d/3m
pmol/L

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

παγωμένο, άμεση φυγοκέντρηση

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 60

Γλυκόζη

Glucose

01116
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Εξωκινάση
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1y
mg/dl

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γλυκόζη 30': 110 - 170 mg/dlΓλυκόζη 60': 120 - 170 mg/dlΓλυκόζη 90': 100 - 140 mg/dlΓλυκόζη 120': 70 - 120 mg/dlΓλυκόζη 150': 70 - 110 mg/dlΓλυκόζη 180': 70 - 110 mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικας <60χρ.
70 - 105
Ενήλικας >60χρ.
80 - 115
Ενήλικας >70χρ.
83 - 110
Παιδί
60 - 100

Γλυκόζη 0 min

11600
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικας <60χρ.
70 - 105
Ενήλικας >60χρ.
80 - 115
Ενήλικας >70χρ.
83 - 110
Παιδί
60 - 100

Γλυκόζη 030 min

11603
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

110 - 170

Γλυκόζη 060 min

11606
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

120 - 170

Γλυκόζη 090 min

11609
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

100 - 140

Γλυκόζη 120 min

11612
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 120

Γλυκόζη 150 min

11615
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 110

Γλυκόζη 180 min

11618
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 110

Γλυκόζη 240 min

11624
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 105

Γλυκόζη 300 min

11630
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

70 - 105

Γλυκόζη Ούρων 24H

Glucose in Urine

01604
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα 24h
1
Εξωκινάση
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2h/2h/2d
mg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 500

Γλυκόζη Ούρων 2H

01608
1.01. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα 24h
1
Εξωκινάση
-10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2h/2h/2d
mg/dl

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1 - 15

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1c)

Glucose Haemoglobin

03019
2.13.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
HPLC
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1y
%

Γονότυποι ιού Ηπατίτιδας C

08580
4.03. ΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός ή Πλάσμα EDTA
0
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ